http://www.sexzun.com
13 Temmuz 2024 Cumartesi

ÖZCAN ŞİMŞEK FUTBOLCU YETİŞTİRME TAZMİNATININ NASIL HESAPLANDIĞINI ANLATTI

27 Haziran 2024 Perşembe, 17:44

Yapay Zeka Fikir Akademisi (YAFA) Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Şimşek, Futbolcu Yetiştirme Tazminatının nasıl hesaplandığına dair bir yazı kaleme aldı. Özcan Şimşek, konuya ilişkin akıllarda kalan tüm soruları yanıtladı.

Özcan Şimşek’in yazısı şu şekilde:

Özelikle futbol akademilerini ilgilendiren yetiştirme tazminatı; FIFA statüsüne göre Futbolcu yetiştirme tazminatı bir futbol kulübünün 12. İle 23. yaşları arasında eğitimi ve yetiştirilmesi sonrasında 23 yaşına gelinceye değin transfer olması halinde hak kazanmış olduğu ücrettir.  Futbolcu yetiştirme tazminatı Profesyonel futbolcuların statüsü ve transferleri talimatında düzenlenmiştir. Talimata göre, futbolcuların eğitimi ve yetiştirilmesi 12 ile 23 yaşları arasında gerçekleşir. Yetiştirme tazminatının hesaplanmasında TFF kayıtları esas alınır ve hesaplama eğitimin fiilen başladığı tarihten itibaren yapılır. Yetiştirme tazminatının hesabında kulüpler, yetiştirme yatırımlarına göre dört ayrı kategoriye ayrılır. TFF, her yıl birinci transfer ve tescil döneminden önce kulüplerin dâhil olduğu kategorileri ve bu kategorilerin sezonluk yetiştirme tazminatı miktarlarını tespit ve ilan eder.

Yetiştirme tazminatının ilgili kulüplerin rızasıyla belirlenmesi ve ödenmesi esas olup, bu husustaki uyuşmazlıklar, münhasıran Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından karara bağlanır.

Tazminat kural olarak 23 yaşın doldurulmasına kadar futbolcunun profesyonel olarak yapacağı tüm transferlerinde ödenir. Geçici transferlerde futbolcuyu geçici olarak transfer eden kulüp bu döneme denk gelen yetiştirme tazminatına hak kazanır.

Hesaplamalarda, kulüplerin ilgili transferin yapıldığı tarihte bulundukları kategorileri esas alınır.

Yetiştirme tazminatının mevcudiyeti, fesih tazminatının uygulanmasına engel teşkil etmez. Sözleşmenin kulüp tarafından haksız veya futbolcu tarafından haklı sebeple feshi halinde, söz konusu kulüp yetiştirme tazminatına hak kazanamaz.

Yetiştirme tazminatının hesabında yaş tashihleri dikkate alınmaz.

Futbolcunun 23 yaşını doldurması halinde kulüp değiştirmelerinde yetiştirme tazminatı ödenmez.

Profesyonelliğe geçişte tazminatın hesaplanması ve ödenmesi:

Futbolcunun ilk profesyonelliğe geçişinde yetiştirme tazminatı, futbolcuyu yetiştiren kulüplerin kategorileri ve bu kategoriler için TFF tarafından belirlenmiş sezonluk yetiştirme tazminatı miktarı esas alınarak hesaplanır. Bununla birlikte, genç futbolculara ait yetiştirme tazminatının yüksek seviyede saptanmaması için futbolcunun 12. yaşına girdiği ve 15. yaşını tamamladığı sezonun sonuna kadar olan dört sezonluk transfer ve tescil döneminde, kulüplerin kategorilerine bakılmaksızın dördüncü kategorinin sezonluk yetiştirme tazminatı masraflarına dayanılarak yetiştirme tazminatı hesaplanır.

Bunun için futbolcuyu 12 yaşından itibaren yetiştiren eski kulüplerin kategorilerindeki yetiştirme tazminatı miktarı o kulüpteki amatör olarak tescilli olduğu sezon sayısı ile çarpılır. Aynı sezon içerisinde birden fazla kulübe tescili yapılmış amatör futbolcuların profesyonelliğe geçmeleri halinde, o sezon içerisinde sadece en son tescil edildiği kulübün yetiştirme tazminatı talep etme hakkı vardır. Bu şekilde ortaya çıkan yetiştirme tazminatı, ilgili kulüp veya kulüplere, futbolcu ile profesyonellik sözleşmesi imzalayan yeni kulüp tarafından sözleşmenin tescilinden önce ödenir veya bu kulüplere ödenmek üzere TFF nezdinde depo edilir. Tazminatı depo eden kulüp, bu tarihten itibaren 30 gün içinde, yetiştirme tazminatı ödemekle yükümlü olmadığına dair kesinleşmiş bir karar ibraz etmez veya feshin haklılığı veya haksızlığına dair bir dava açıldığını belgelemez ise depo edilen tazminat, diğer tarafa ödenir. Feshin haklılığı veya haksızlığına dair dava açılması halinde tazminat, davada verilecek kararın kesinleşmesine kadar depo edilerek karara uygun şekilde ilgili tarafa iade edilir veya ödenir.

Söz konusu ödemenin yapıldığını gösteren belgeler TFF’ye ibraz edilmedikçe sözleşme tescil edilmez.

Futbolcunun Profesyonel Statüsünü Bozmadan Yapacağı Müteakip Transferlerde Yetiştirme Tazminatının Hesaplanması ve Ödenmesi:

Profesyonel futbolcunun alt kategoriden üst kategoride bir kulübe transfer olması halinde;

Eski kulübün söz konusu futbolcu için daha önce ödemiş olduğu yetiştirme tazminatı,

Ayrıca, eski kulübündeki tescil süresi ile futbolcunun transfer olduğu kulübün kategorisi için TFF tarafından belirlenmiş sezonluk yetiştirme tazminatının çarpımı ile ortaya çıkan futbolcunun son kulübündeki yetiştirme tazminatı; yeni kulüp tarafından futbolcunun sözleşmesinin sona erdiği kulübe ödenir.

Ayrıca futbolcunun aynı sezon içerisinde daha üst kategorideki bir kulübe transfer olması halinde, futbolcunun son kulübünün yetiştirme tazminatı hakları saklı kalmak kaydı ile önceki kulübün yetiştirme tazminatından kaynaklanan kaybı yeni kulüp tarafından ödenir.

Futbolcunun son kulübüne tescil süresinin bir sezondan az olması halinde, yetiştirme tazminatı hesabında bir sezonluk tazminat tutarı esas alınır.

Profesyonel futbolcunun aynı kategorilerdeki kulüpler arasında transfer olması halinde;

Futbolcunun en son kayıtlı olduğu kulüpteki tescil süresi dikkate alınarak, son kulüpteki tescilli olduğu sezon sayısı ile Federasyonca o kategori için belirlenmiş olan sezonluk yetiştirme tazminatının çarpımı ile hesaplanan yetiştirme tazminatı futbolcunun kayıtlı olduğu son kulübe, yeni kulüp tarafından ödenir. 3. ve 4. kategorilerdeki bir futbolcunun aynı kategori içerisinde kulüp değiştirmesi halinde, kayıtlı olduğu son kulübün önceki transfer için ödemiş olduğu yetiştirme tazminatı yeni kulüp tarafından ayrıca ödenir.

Ayrıca, futbolcunun aynı sezon içerisinde üst kategorideki bir kulübe halinde, futbol transfer olması halinde, futbolcunun son kulübünün yetiştirme tazminatı hakları saklı kalmak kaydı ile, önceki kulübün yetiştirme tazminatından kaynaklanan kaybı yeni kulüp tarafından ödenir.

Profesyonel futbolcunun yüksek kategorideki bir kulüpten düşük kategoride bir kulübe transfer olması halinde;

Futbolcunun transfer olduğu kulübün kategorisine bakılarak yetiştirme tazminatı hesaplanır. Hesaplama en son kulüpteki tescilli olduğu sezon sayısı ile transfer olduğu kulüp için TFF tarafından belirlenmiş sezonluk yetiştirme tazminatının tutarı ile çarpılarak yapılır. Ortaya çıkan yetiştirme tazminatı futbolcunun yeni kulübü tarafından en son tescilli olduğu kulübe ödenir. Ayrıca, futbolcunun aynı sezon içerisinde üst kategorideki bir kulübe transfer olması halinde, futbolcunun son kulübünün yetiştirme tazminatı hakları saklı kalmak kaydı ile, önceki kulübün yetiştirme tazminatından kaynaklanan kaybı yeni kulüp tarafından ödenir.

Futbolcunun son kulübüne tescil süresinin bir sezondan az olması halinde, yetiştirme tazminatı hesabında bir sezonluk tazminat tutarı esas alınır.

Birinci, ikinci ve üçüncü kategorideki bir kulüpte profesyonel olarak kayıtlı olan futbolcunun, dördüncü kategorideki bir kulübe transfer olması halinde yetiştirme tazminatı ödenmez. Ancak, futbolcunun iki yıl içerisinde yeniden üst kategorideki bir kulübe transfer olması halinde, eski kulübün yetiştirme tazminat talep etme hakları saklıdır.

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir