http://www.sexzun.com
24 Mayıs 2024 Cuma

Doğu Anadolu’da Turizm Ve Tarım Revaçta

Doğu Anadolu Projesi 2021-2023 Eylem Planında bölge açısından turizm ve tarım sektörünün ön plana çıkan ilk iki sektör olduğu ifade edildi.

01 Kasım 2023 Çarşamba, 14:46

Temel hedefi bölgenin potansiyelini harekete geçirecek ortamın oluşmasını sağlamak olan DAP Ana Planı; ekonomik, sosyal ve çevresel olmak üzere 3 hedef alanı işaret ediyor. DAP bu hedeflerini mevcut gelişme eğilimlerine engel oluşturmamakla birlikte, bu eğilimleri organize etmek suretiyle güçlendirmeye yönelik bir planlama stratejisini esas alıyor.

Bölgede değişkenlik var

(DAP) 2021-2023 eylem planında ise, bölge illerinde ortak eğilimin tarım ve turizm sektörleri yönünde olduğunun görüldüğü anlatılırken “Bazı illerde sanayi sektörü de ön plana çıkmaktadır. Fakat alt sektörler arasında farklılıklar bulunmaktadır. Örneğin, büyükbaş hayvancılık kuzeydoğu illerinde öne çıkarken küçükbaş hayvancılık iklimin nispeten yumuşak olduğu bölgelerde daha etkindir. Bitkisel üretim bazında büyük mera ve çayırlara sahip alanların olduğu illerde yem bitkileri üretimi ön planda iken iklimin daha yumuşak ve yeryüzü şekillerinin (dağ, göl, ova, vb.) daha çeşitli olduğu illerde meyve ve sebze üretim potansiyeli daha yüksektir.” denildi.

Tekstil ve hazır giyim sektörü bölgeyi kalkındırır

Bölgede inanç ve kültür turizmi alt sektörünün hemen hemen her ilde potansiyeli belirli bir seviyede olduğu açıklanan eylem planında şöyle devam edildi “Kış turizmi alt sektörü ise Kars-Erzurum-Erzincan koridorunda daha çok öne çıkmıştır. Sanayi sektörünün ise Elazığ, Malatya, Sivas ve Van illerinde diğer illere nazaran daha ağırlıkta olduğu görülmektedir. Fakat alt sektörler çeşitlilik arz etmektedir. Tarıma ve madenciliğe dayalı sanayi potansiyeli daha baskın olmakla beraber bölgede var olan genç iş gücü ve teşvik avantajları sayesinde tekstil ve hazır giyim alt sektörü de bölgede gelişim sağlayabilecek önemli sanayi sektörleri arasında yer almıştır.”

Erzurum’da gelişime açık sektör çok

Doğu Anadolu Projesi (DAP) 2021-2023 Eylem Planında Erzurum için gelişme eksenleri olarak tarım, hayvancılık ve turizm sektörleri öne çıktığı belirtilerek, “Tarım sektöründe tarıma dayalı sanayi alt başlığında gıda ürünlerinin imalatı (et ve süt ürünleri, un ve yem sanayi, arıcılık) öne çıkmaktadır. Erzurum ili, Türkiye iller sıralamasında büyükbaş hayvan sayısı bakımından ikinci, büyükbaş hayvanlardan elde edilen süt miktarı bakımından ise üst sıralarda yer almaktadır. Erzurum, iklimi, doğal yapısı ve gelişen altyapısı nedeniyle başta kış turizmi olmak üzere kültür ve inanç turizmi, yüksek irtifa kamp turizmi, doğa, macera, eko-agro, sağlık ve kongre turizmi gibi alanlarda çok ciddi bir potansiyel barındırmaktadır.” denildi.

Şehir Hastanesi sağlık turizmini geliştirir

Erzurum’un, sağlık altyapısı bakımından oldukça ileri bir durumda olduğu hatırlatılan DAP Eylem Planı’nda şu tespitlere dile getirildi, “Şehir hastanesinin faaliyete başlamasıyla il ve ülke dışından gelecek ziyaretçilerde gözle görülüş bir artış ve sağlık turizmine katkı yapması beklenmektedir. İlde kış turizminin yanı sıra Tortum Gölü, Tortum Şelalesi, Narman Peri Bacaları, Çoruh Nehri, Uzundere Sakin Şehir gibi doğal güzelliklerle doğa turizmi de önemli potansiyel barındırmaktadır. İlde tekstil/hazır giyim gibi emek yoğun sektörlere yapılacak yatırımla birlikte, yatırım teşvik sisteminde sağlanan cazip altıncı bölge destekleri sonrası tekstil/hazır giyim sektörünün de kısa vadede ilin üretim, istihdam ve ihracat potansiyeline ciddi katkılar sunan başat sektörlerden birisi haline geleceği değerlendirilmektedir.”

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir