http://www.sexzun.com
23 Mayıs 2024 Perşembe

Yayın İlkelerimiz

02 Nisan 2016 Cumartesi, 22:02

logoyt

Kullanıcıların İnternet Ufkunu ve Bilincini Yükseltmek

Karakaya Şirketler grubu bünyesinde olan Kardelen TV’nin internet haber portalı olan Kardelenhaber.com, küreselleşen dünyada süresiz gelişen teknolojide internet üzerinden yapılan haberlerde doğru, tarafsız ve en üst düzeyde kullanıcılara yarar sağlama kaygısıyla yayınlarını sürdürür.

Bilgi, Doküman ve Arşivlerin Kullanım İlkeleri:

Kardelen Haber, internet üzerinden yaptığı haberlerde yanlış bilgi, döküman ve arşiv kullanımında bulunmaz. Aksi takdirde yaptığı yayınlarda kullanılan yanlış bilgi döküman ve arşivi düzeltmeyi veyahutta yayından kaldırmayı esas alır.

Çok Sesli ve Kullanıcı Katılımlı Yayıncılık:

Gelişen teknolojide okuyucu, izleme ve yorum yapabilme özelliğine sahip olarak kullanıcı haline dönüştü. Kardelen Haber de kullanıcıların görüşlerini sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyuyla paylaşır. Bu amaç doğrultusunda farklı bakış açılarını kamuoyuna yansıtır.

Önyargısız Yaklaşım ve Doğruyu Arama Kaygısı

Kardelen Haber, yayınladığı  haberlerin araştırılmasından kullanıcıya sunulmasına kadar her aşamasında ön yargılardan arınarak objektif bir yaklaşım sergilemeyi kendine amaç edinir. Haber portalı, yayınlanan haberlerdeki olayları tüm yönleriyle inceleyerek yayına sürer. Bu bağlamda yayınlanan haberin kamuoyuna ulaşırken kamuoyu algısının doğru bir şekilde oluşmasını sağlar.

İnternet Haberlerinde Öncü Olmak:

Kardelen Haber, internet haberciliğinin özündeki sürekli olan değişim ve gelişim sürecini destekleyerek buna liderlik yapar.

Güvenilirlik:

Kardelen Haber, kendine duyulan güvenin sorumluluğunu almakla birlikte ve bu güveni korumak ve devam ettirmek için çalışır.

kardelen-haber-logo-erzurum