http://www.sexzun.com
24 Mayıs 2024 Cuma

Etüde 2. Uluslararası Sağlık Bilimleri Ve Multidisipliner Yaklaşımlar Kongresi Düzenlendi

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ETÜ) TARAFINDAN 2. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR KONGRESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

26 Kasım 2023 Pazar, 14:32

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) tarafından 2. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Multidisipliner Yaklaşımlar Kongresi gerçekleştirildi.

Küreselleşme ve çevre konularının sağlık bilimlerindeki yansımalarının ele alınması, bu alanlardaki güncel gelişmeleri ve deneyimleri paylaşmak, sağlık profesyonelleri arasındaki iletişim ve iş birliğini artırarak ülkemizdeki ve uluslararası düzeydeki bilim insanlarını ve öğrencileri bir araya getirmek amacıyla düzenlenen kongrede 2 konferans yapılırken 137 bildiri sunuldu.

“Geleceği Şekillendirmede Küresel Bir Güç: Sağlık Disiplinleri Bir Arada” temasıyla düzenlenen kongrenin açılış konuşmasını yapan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elanur Yılmaz Karabulutlu, Dünya genelinde daha önce eşi benzeri görülmemiş felaketler ve insani krizlerin yaşandığını belirterek: “Sağlık çalışanları toplumsal ve insani krizlerin yol açtığı sorunların yanı sıra ne yazık ki kendilerine ve sağlık tesislerine yönelik saldırılarla da karşı karşıya kalabilmektedir. Cenevre Sözleşmeleri ve uluslararası silahlı çatışmalar hukuku kuralları, çatışma bölgesindeki sağlık tesislerinin ve personellerinin her koşulda saygı gösterilmesi ve korunması gerektiğini bildirmesine rağmen, uluslararası hukukun bu yönünün maalesef ihlal edildiğini görebiliyoruz. En temel insan hakkı olan yaşama hakkının ihlal edildiği bu süreçlerde aynı amacı taşıyan sağlık profesyonellerinin daha çok bir araya gelmesi, yaşanan sorunlara ait kararları ortak akıl ile alması çok önemlidir. Bu anlamda kongremizin bugün yaşadığımız ve gelecekte de yaşama tehlikesiyle karşı karşıya olduğumuz krizleri ele alarak çözüm önerileri sunacağını ve globalleşen dünyanın beklentilerini karşılayabilmek için zorunlu hale gelen inovatif ve güncel stratejileri ortaya koyacağını ümit ediyorum. Kongre açılışımızı onurlandırarak verdiği anlamlı destekten ve kongrenin gerçekleşmesindeki katkılarından dolayı üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak’a ve kongremizin düzenlenmesinde başta düzenleme kurulumuz olmak üzere emek veren herkese teşekkürlerimi sunuyor, hepimiz için etkili ve verimli bir kongre olmasını diliyorum” diye konuştu.

Karabulutlunun ardından konuşan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ise herkesin, sağlıklı bir çevrede yaşamasının evrensel bir hak olduğunu dile getirerek: “. Geçmişten günümüze pandemi, deprem, savaş gibi tüm dünyayı etkileyen pek çok olumsuzluk yaşanmış ve yaşanmaya devam etmektedir. Küresel bir etki oluşturan tüm bu olumsuz durumlarda bile sağlık çalışanları çok zor şartlar altında, fedakârca mücadele etmektedir. Son dönemde tüm insanlığı etkileyen ve durmaksızın devam eden savaş koşullarına bakıldığında, pek çok sağlık çalışanı yakınlarını kaybetmiş ancak sahayı terk etmemiştir. Tüm bu yaşananlar insan vicdanlarında bir yük oluşturmuş öte yandan sağlık çalışanlarının her koşulda gösterdiği sonsuz gayretin değeri bir kez daha anlaşılmıştır. Bu vesileyle “Geleceği Şekillendirmede Küresel Bir Güç: Sağlık Disiplinleri Bir Arada” ana teması ile hazırlanan kongremizin, sağlık bilimleri alanında güncel gelişmeler ve deneyimlerin paylaşılmasıyla sağlık profesyonelleri arasındaki iletişimi ve iş birliğini artırarak sağlık bilimlerinin gelişimine katkı sunacağına olan inancımı ifade etmek istiyorum ve Kongrenin gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere ve siz değerli katılımcılara teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Online olarak 7 oturumda düzenlenen Kongrede alanında uzman akademisyenler aktif yaşlanma, küresel sağlık değişimlerinde kültürel yaklaşımlar, sağlık bilimlerinde güncel yaklaşımlar, sağlıkta dijital dönüşüm gibi konuları ele alarak dinleyenlere bilgi verdi.

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir